Minggu, 27 Februari 2011

pecakapan bahasa jepang

NAMA : RIO AJI SUTRISNO
KELAS :XII-IS1


1. Kore wa nan desuka?
Ini apa?

2. Sore wa hon desu.
Itu buku.

3. Sore wa keishigomu desu.
Itu penghapus (karet).

4. Sore wa nan desuka?
Itu (dekat) apa?

5. Kore wa isu desu.
Ini kursi.

6. Kore wa fudebago desu.
Ini tas.

7. Are wa nan desuka?
Itu (jauh) apa?

8. Are wa tsukue desu.
Itu (jauh) meja.

9. Kore wa bōrupen desuka? Enpitsu desuka?
Ini bolpen atau pensil?

10. Sore wa enpitsu desu.
Itu pensil.

11. Sore wa borupen desuka?
Apakah itu pulpen?

12. Hai, kore wa borupen desu.
Ya, ini pulpen.

13. Iie, korewa borupen dewa arimasen. Enpitsu desu.
Tidak itu bukan pulpen, tapi pensil.

14. Sore wa jisho desuka?
Apakah itu kamus?

15. Hai, kore wa jisho desu.
Ya, ini kamus.


16. Iie, kore wa jisho dewa arimasen. Hon desu.
Tidak, itu bukan kamus., tapi buku.

17. Sore wa ei-go no jisho desu

18. Kore wa watashi no tsukue desu.
Ini meja saya
.
19. Are wa Astri-san no hon desu.
Itu (jauh) Bukunya Astri.

20. Are wa Rio-san no kami desu.
Itu(jauh) Kertasnya Rio.

21. Kore wa dare no tsukue desuka?
Ini mejanya siapa?

22. Sore wa watashi no tsukue desu.
Itu meja saya.

23. Kore wa nandesuka?
Ini apa?

24. Sore wa ranbutan desu.
Itu rambutan.

25. Sore wa rendang desu.
Itu rendang
Posting Komentar